انجمن دانش آموختگان دانشگاه میبد

باسلام و تحیت

دانش آموخته گرامی

همانطور که مستحضرید یکی از ارزشمندترین دارایی و افتخار هر دانشگاهی، خانواده بزرگ دانش آموختگان آن است. ما بر این باوریم چنانچه از تخصص و تجربه این سرمایه عظیم در مجرای صحیح استفاده شود سبب اعتلای جامعه خواهد شد. لذا بر آن شدیم تا با “راه اندازی انجمن دانش آموختگان” ، گامی در راستای تعامل و همکاری میان دانشگاه و دانش آموختگان و همچنین ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات (آموزشی، پ‍ژوهشی و فرهنگی)‌ برداریم.

لذا از شما فرهیخته عزیز تقاضا می‌شود با صرف زمانی کوتاه حداکثر 2 دقیقه از وقت ارزشمندتان مشخصات حاضر را تکمیل فرمایید.

پیشاپیش از همکاری و دغدغه مندی شما متشکریم.